Tailor made scans

Tailor made scans

Transformatieprocessen zijn vaak complexe gebeurtenissen. Om meer inzicht te krijgen in het proces zetten wij vaak een tailor made scan in. In samenwerking met de klant ontwerpen wij gevalideerde vragenlijsten die een helder inzicht geven in de huidige staat van de organisatie(cultuur), doorleefde missie/visie, samenwerking en andere zaken die van belang zijn. Een hermeting op een later moment geeft direct het antwoord op welke stappen er zijn gezet en wat nog verdere aandacht nodig heeft.

Dsc04051

Share this article