De volgende generatie leiders

De volgende generatie leiders

De nieuwe generatie heeft een eigen kijk op de snel veranderende wereld en vaak andere verwachtingen van bijvoorbeeld leiderschap dan wat beslissers gewend zijn. De groep managementtalent van rond de 30 in organisaties is een waardevol klankbord voor, en versneller van, bijvoorbeeld de gekozen strategie en kernwaarden. Wij slaan de brug tussen deze generatie en wat de onderneming nodig heeft door de dialoog te initiëren en te faciliteren gericht op vernieuwing van beleid en verbinding tussen de top en de talenten.

Share this article