24-uurs

Met een groep van 4 tot circa 12 personen aan de top van de organisatie gaan we gedurende 24 uur de diepte in zowel langs de as van de gewenste verbinding als langs de as van de vernieuwing. Door de juiste setting en interventies ontstaat verdieping in inzicht en relatie, bijvoorbeeld om de basis te leggen voor een nieuw management team of om lastige issues op te ruimen.


In welke fase een team zich ook bevindt, een basis van vertrouwen en veiligheid is onmisbaar. In onze teamontwikkelingsprogramma’s staat het creëren van een sfeer van vertrouwen en veiligheid centraal. Belangrijk in deze sessies zijn dialoog en verbinding. Teamleden worden uitgedaagd individuele behoeften, vragen en twijfels te delen. Het team wordt sterker doordat het kennis heeft van elkaars ambities, sterktes en zwaktes om zodoende beter doelen te realiseren.


Door het werken aan het team af te wisselen met het werken aan belangrijke business issues wordt een evenwicht gevonden tussen verbinding en vernieuwing. Het resultaat is vooruitgang zowel in de samenwerking als in de visie op wat de onderneming nodig heeft. 

Img 7347

Share this article